loading...

رهبر کوچک من

همراه شما هستیم از رهبر کوچک من بخش اطلاعات عمومی این قسمت  کلماتی که با حرف "ح" شروع می شوند - راهنمای حل جدول  راهنمای حل جدول - کلماتی که با حرف "ح" شروع می شوند حائر  (سرگشته- سرگردان) حائز  (جامع- دارا - در بر دارنده) حائط  (دیوار - جدار- بستان- حیاط) حائل  (مانع) حاتم  (قاضی- حاکم - بمعنی غراب نیز می آید) حاجب (پرده دار-ابرو-دربان) حاجت(وسن- ارب- نیاز- دربایست) حاجز  (مانع) حاد (تند و تیز) حادثه  (تازه- نو- نورسیده) حاذق  (ماهر- استاد) حار …

اخرین بیانات رهبری
کمپین گام دوم انقلاب
سال 1398
کمک به سیل زله زدگان

& سلام دوست عزیزم لطفا چند دقیقه وقتتون بده به من ممنون میشم ازت &


میخوام بگم بیاییم از هم وطن های عزیز خودمون که درگیر سیل شدن حمایت کنیم و خب درسته شاید بگی مگه دولت و حکومت نیست و مگه بودجه نیست ؟ شما درست میگی اینا هست اما مطمئن باشید اگه حمایت های خودمون رو با این بهونه ها رها کنیم مطمئن باشید بودجه ها و کمک های دولتی حتی به فرض رسیدن نیز جوابگو این عزیزان نیست پس چه بهتر و زیباتر که ما خودمون به فکر خودمون باشیم و دست تو دست هم وطن هامون بزارین مطمئن باشید نتیجه این خوبی که امروز میکنید رو خواهید دید & به اسونی از طریق کد دستوری زیر مبلغ مورد نظر خودتون رو پرداخت کنید


99#*8877*

m.b بازدید : 46 یکشنبه 18 فروردين 1398 نظرات ()

همراه شما هستیم از رهبر کوچک من بخش اطلاعات عمومی این قسمت  کلماتی که با حرف "ح" شروع می شوند - راهنمای حل جدول

 

راهنمای حل جدول - کلماتی که با حرف "ح" شروع می شوند

حائر  (سرگشته- سرگردان)

حائز  (جامع- دارا - در بر دارنده)

حائط  (دیوار - جدار- بستان- حیاط)

حائل  (مانع)

حاتم  (قاضی- حاکم - بمعنی غراب نیز می آید)

حاجب (پرده دار-ابرو-دربان)

حاجت(وسن- ارب- نیاز- دربایست)

حاجز  (مانع)

حاد (تند و تیز)

حادثه  (تازه- نو- نورسیده)

حاذق  (ماهر- استاد)

حار  (گرم - سوزان)

حارث  (کشاورز- برزگر- حراث)

حارس  (نگهبان- حفظ کننده)

حازم  (دوراندیش)

حاسد  (رشک برنده)

حاشیه (نت- کناره- ناحیه)

حاشیه کتاب (هامش)

حاصد  (درو کننده - دروگر)

حاقد  (کینه جو)

حافد  (خادم- یارو- دوست- تابع)

حافظه (ویر)

حالتی از نگاه کردن (بربر)

حالت تعادلی فیزیکی (بالانس)

حامد  (ستاینده- ستایش کننده)

حامض (ترش مزه)

حانوت (مغازه- دکان)

حب  (دوستی)

حباله  (دام - بند)

حبس  (زندانی کردن)

حبل (درخت انگور- زیرک - هوشیار- بند- ریسمان)

حبل الورید ( شاهرگ)

حبوبات (بنشن)

حبه  (دانه)

حبوب  (دانه ها)

حتف  (مرگ- موت-مرگ طبیعی)

حجاب  (پرده - روبند- چادر)

حجار  (سنگ تراش)

حجامت  (بادکش کردن - خون گرفتن)

حجب  (پوشاندن - مستور کردن - پنهان ساختن- بازداشتن)

حجت  (برهان- دلیل)

حجر  (سنگ)

حجره  (غرفه)

حجل  (کپک)

حجله عروس  (گردک)

حجی  (سزاوار - درخور- شایسته)

حد  (کرانه- حایل میان دوچیز- انتهای چیزی - میان دوچیز)

حدایث  (نو شدن)

حداجی  (کجاوه- پالکی)

حدایق  ( باغها)

حداد  (آهنگر- نهامی)

حدب  (گوژ پشتی- زمین بلند - تپه - موج آب)

حدت  (تندی - تیزی)

حدث  (بدعت - نوآوری)

حدثان  (آغاز - اول چیزی)

حدس (ظن- گمان)

حدقه  (سیاهی چشم- خانه چشم - چشمخانه)

حدید  (آهن)

حدیقه  (باغ - بستان - باغچه)

حذاقت  (مهارت- زیرکی - دانایی)

حذر  (پرهیز کردن - ترسیدن)

حذف  (قطع کردن- انداختن- ساقط کردن- دور کردن)

حر   (گرما- آزاده- جوانمرد)

حرا  (ناحیه - گشادگی)

حرارت و گرمی (تف)

حراث  (زارع- کشاورز - برزگر)

حراثت  ( زراعت- کشتکاری)

حرارت  (گرمی -گرما)

حراس  (نگهبان)

حراست  (نگهبانی- نگهداری - محافظت)

حراق  (اسب  تیزرو- اب بسیار شور)

حرام  (ناروا)

حرامی  (راهزن - دزد- سارق)

حران  (مرد بسیار تشنه)

حرب  (جنگ- کارزار - نبرد)

حربا  (جانوری شبیه چلپاسه)

حربه  (سلاح)

حرث  (کشتکاری)

حرج  (تنگی - فشار - جای تنگ)

حرج  (گناه)

حرز   (پناهگاه - نصیب- تعویذ)

حرس  (نگهبانی- نگهبانان)

حرشف  (فلس ماهی- ملخ بی بال)

حرص  (آز- طمع)

حرصا  (آزمندان)

حرف  (پیشه ها)

حرف پیروزی (وی)

حرف تردید (یا)

حرف تنفر (آخ)           

حرف درد (آخ)

حرف مقطعه قرآنی   (طه)    

حرف نازی ها (اس)         

حرف نداری (بی)

حرف نفرت (اف)

حرفه  (پیشه - کسب و کار)

حرفهای بی ربط زدن  (پرت وپلا گفتن)

حرف یونانی (پی-زتا-تتا)

حرق  (سوختن- سوزاندن- سوختگی)

حرکات صورت (میمیک)

حرکت اهانت آمیز (هل)

حرکتی در ژیمناستیک (وارو-توماس)

حرکت صفحه ای سطح زمین (تکتونیک)

حرکتی در جودو (رنشو)

حرکتی در کاراته (اکپن)

حرمان  (بی بهرگی- نومیدی)

حرمت  (آبرو- ارجمندی-حرام بودن)

حرمل  (اسپند)

حرور  (گرما- آتش- باد گرم)

حرون   (توسن- سرکش)

حری   (سزاوار - لایق- روا- مناسب)

حریر و ابریشم (سیلک)

حریر ساده (برند)

حریر نازک (وال)

حریص (شره)

حریق  (آتش سوزی)

حریف  (همکار- هم پیشه)

حزام  (تنگ اسب- وسط چیزی)

حزب  (گروه)

حزم  (هوشیاری)

حزن  (اندوه- دلتنگی)

حزین  (اندوهگین- دلتنگ)

حساب  (شمردن - اندازه)

حساب نجومی (زیج)

حسب  (شماره کردن- شمردن- کفایت- بس بودن)

حسام  (شمشیر تیز)

حس بویایی (شم)

حسد  (رشک- بد خواهی)

حس گر الکترونیکی (سنسور)

حسن  (نیکی- خوبی - نیکویی)

حسینیه ای در کرمانشاه (تکیه معاون الملک)

حشره ای به اندازه شپش و یال ندارد  (کیک)

حشره ای خون خوار  (ساس)

حشره ای گزنده شبیه عنکبوت (رتینا)

حشره ای موذی  (کک)

حشمت  (شرم - حیا غضب)

حشو  (مرد فرومایه و پست)

حشیش  (گیاه خشک- گیاه شاهدانه)

حصار (دیوار- بارو- در)

حصان  (اسب نجیب و قوی- اسب نر)

حصبا  (سنگریزه)

حصبه  (تیفوئید- سرخجه - مطبقه)

حصرم (غوره انگور- میوه نارس)

حصن  (قلعه- دژ- پناهگاه)

حصه  (نصیب- بهره- بخش)

حصید  (درو شده)

حصیر  (بوریا)

حضارت  (شهرنشینی)

حضرت  (نزدیکی- قرب- حضور)

حطام  (ریزه و شکسته چیزی)

حطب  (هیزم - هیمه- آتشگیره)

حظ  (بهره- نصیب)

حفاظ   (مراقبت- مواظبت)

حفد  (یاران- دوستان- فرزند زادگان)

حفر  (کندن- گودن کردن- کاویدن)

حفره  (گودال- قبر- حفر)

حفظ کردن (نگه داشتن)

حفید  (فرزندزاده- پسر پسر)

حفیره  (گودال- قبر)

حقارت  (پستی- خواری- زبونی)

حق التدریس (آموزانه)

حق الزحمه  (دستمزد- مزد کار)

حق الشرب  (آب بها)

حق العبور  (ترانزیت)

حق العمل  (کارمزد- مزد کار- دستمزد)

حق القدم  (پایمزد- پا رنج)

حقد  (کینه - خشم)

حقه و فریب (ریب- قوطی)

حقیر  (کوچک- ذلیل- خوار)

حقیر ساختن کسی در نزد دیگری (اغماز)

حقیق  (سزاوار - لایق)

حک  (خراشیدن- ساییدن- خاراندن)

حکاک  (بسیار حک کننده- نگین ساز)

حکم  (قضا- فرمان- امر- داور)             

حکم انتصاب سفیر (استوارنامه)   

حکمت ارسطو (مشا)

حکه  (خارش)

حل  (گشودن- باز کردن- روا بودن - حلال شدن)

حلاج  (پنبه زن)

حلاق  (سلمانی- سرتراش)

حلال  (روا- جایز- مباح)

حلال  (بسیار گشاینده  - بازکننده عقده)

حلال شدن  (حل)

حلاوت   (شیرینی)

حلزون (لیسک)

حلق  (گلو- حلقوم)

حلقوم  (حلق- گلو)

حلقه (چنبر - دایره)

حلقه اتصال شیمی آلی و فیزیولوژی (بیو شیمی)

حلقه پیرامون دف (چنبر)

حلقه فلزی داخل موتور اتومبیل (یاتاغان)

حلف  (سوگند - قسم- عهد)

حلم  (بردباری- شکیبایی- صبر- خواب)

حلو  (لذیذ- شیرین- زیبا)

حلوان  (عطا- مژدگانی)

حلوانی  (حلوا فروش -حلوا پز)

حله  (کوی- برزن- محله- جامه بلند)

حلی   (زیورها- زینت ها)

حلیب  (شیر- شراب خرما)

حلیف  (هم پیمان- هم عهد)

حلیم  (بردبار - شکیبا)

حمار  (خر)

حماسه   (شجاعت- دلیری)

حماسه معروف هندوان (رامایانا)

حمال  (باربر)

حمام  (کبوتر - موت- مرگ- گرمابه)  

حمام غیر بهداشتیدر قدیم (خزینه)

حمام یا حمامه  (کبوتر)

حمد  (سپاس- ستایش- ثنا گویی)

حمراء  (سرخ رنگ)

حمق  (کم عقلی- بی خردی)

حمل  (بار درخت- بره- بار)

حمل و نقل  (ترانسپورت)

حمله و هجوم (سورن- یورش)

حموضت  (ترش مزه- ترشی- ترش شدن)

حمید  (ستوده- پسندیده)

حمیم  (خویش - دوست-خویشاوند)

حنا (یرنا)

حناط  (گندم فروش)

حنان  (رحمت- برکت- مهربانی- بخشاینده - بسیار مهربان)

حنبل  (مرد فربه)

حنجره  (گلو- حلقوم- حلق)

حنطه  (گندم)

حنک  (زنخ)

حنیف  (رزاست - مستقیم)

حنین  (ناله- زاری)

حواری خائن حضرت مسیح (یهودا)

حواصیل  (مرغی شبیه لک لک)

حوت  (ماهی)

حور  (سیاه چشم)

حوزه  (ناحیه)

حوض  (آبنما-تالاب- آبگیر)

حوض زیر زمینی  (آب انبار)

حوض و خزانه حمام (آبزن)

حول  (کج بینی- قوه - قدرت- لوچ بودن چشم)

حوله (رومال)

حومه کاشان  (نیاسر)

حی  (زنده)

حیا  (شرم- آزرم)

حیاط (عرصه)

حیدر  (شیر- شیر کوتاه قد)

حیران  (سرگشته)

حیران شدن  (وله)

حیف  (ظلم- ستم)

حیله و مکر (شید- ریو)

حیوان آدم نمای جنگلی  (ارانگوتان)

حیوان بارکش (زامله)

حیوان دریایی (فک)

حیوان سربریده (بسمل)

حیوان سرتمه کش (گوزن)

حیوان گران پوست (خز)

حیوانی با پوست قیمتی (قاقم)

حیوانی گوشخوار (ساریک)

حیه  (مار)

http://www.bedanimm.loxblog.com

 کلماتی که با حرف "ح" شروع می شوند - راهنمای حل جدول

 


نام   معنی   لاتین
حاتم   داور، قاضي، كلاغ سياه   hatam
حاجر   زمين و مكان بلندو رفيع   hajer
حاجي   كسيكه به زيارت خانه خدا مي رود، از اعلام مردان   haji
حادي   ساربان، حدي خوان،كسيكه آواز حدي مي خواند   hadi
حارث   كشاورز، برزرگر، شير بيشه   hares
حارس   نگهبان، پاسبان   hares
حاسن   زيبا، نيكو، كنايه ازماه   hasen
حافظ   نگهبان، پاسبان، از نامهاي خداوند   hafez
حاليه   زني كه به زيور و زينت آراسته شده است   haliye
حام   حمايت كننده، از پسران نوح پيامبر   ham
حامد   ستايشگر، شكرگزار   hamed
حامي   پشتيبان، نگهدار، طرفدار   hami
حانان   رحيم، مهربان، از اسامي مردان   hanan
حانيه   زني كه بخاطر فرزندان ازدواج نكند، شراب، مي   haniye
حبابه   از اعلام زنان عرب، زن بسيار دوست داشتني   habbabe
حبيب   دوست، دوستدار، معشوق   habib
حبيب الله   دوست خداوند   habibollah
حبيبه   معشوقه، مونث حبيب، ام حبيبه از زنان پيامبر   habibe
حجاب   رده، چادر، روبند، از اعلام زنان   hejab
حجاج   بسيار حجت آورنده و حج كننده   hajjaj
حاتم   داور، قاضي، كلاغ سياه   hatam
حاجر   زمين و مكان بلندو رفيع   hajer
حاجي   كسيكه به زيارت خانه خدا مي رود، از اعلام مردان   haji
حادي   ساربان، حدي خوان،كسيكه آواز حدي مي خواند   hadi
حارث   كشاورز، برزرگر، شير بيشه   hares
حارس   نگهبان، پاسبان   hares
حاسن   زيبا، نيكو، كنايه ازماه   hasen
حافظ   نگهبان، پاسبان، از نامهاي خداوند   hafez
حاليه   زني كه به زيور و زينت آراسته شده است   haliye
حام   حمايت كننده، از پسران نوح پيامبر   ham
حامد   ستايشگر، شكرگزار   hamed
حامي   پشتيبان، نگهدار، طرفدار   hami
حانان   رحيم، مهربان، از اسامي مردان   hanan
حانيه   زني كه بخاطر فرزندان ازدواج نكند، شراب، مي   haniye
حبابه   از اعلام زنان عرب، زن بسيار دوست داشتني   habbabe
حبيب   دوست، دوستدار، معشوق   habib
حبيب الله   دوست خداوند   habibollah
حبيبه   معشوقه، مونث حبيب، ام حبيبه از زنان پيامبر   habibe
حجاب   رده، چادر، روبند، از اعلام زنان   hejab
حجاج   بسيار حجت آورنده و حج كننده   hajjaj
حجت   دليل، برهان، فتوي، رهبر   hojat
حجت الله   برهان حق، دليل پروردگار، از القاب امام مهدي   hojjatollah
حداد   آهنگر، آهن فروش، دربان   haddad
حدي   آواز و نواي موسيقي محلي، آوازي كه ساربان هنگام راندن شتر مي خواند   hoda
حديث   سخن، گفتار، تازه، نوظهور، داستان، روايت   hadis
حديقه   باغ، بستان، باغچه   hadiqe
حر   آزاد، رهاشده، آزاده، جوانمرد   horr
حرمت   آبرو، احترام، شرف، حرام بودن   hormat
حره   مونث حر، آزادزن، بانو، شاهزاده خانم   horre
حرير   پرند، پرنيان، پارچه بسيار لطيف   harir
حزقيال   قوت خدا، نام يكي از پيامبران بني اسرائيل، حزقيا   hesqiyal
حزين   افسرده، غمگين، لحني در موسيقي در دستگاه ماهور شور   hazin
حسام الدين   شمشير دين، حافظ و نگهبان دين   hesamaddin
حسان   زنان نيكو، جمع حسن و حسناء   hesan
حسانه   مونث حسان، زنان بسيار نيكو   hassane
حسن   نيكو، خوب، زيبا، جميل، نام امام دوم شيعيان   hasan
حسن   زيبايي، نيكويي   hosn
حسناء   زن زيبا   hasana
حسنعلي   زيباي بلندمرتبه   hasanali
حسني   زن زيباتر، اسم تفضيل از حسن   hosna
حسيب   حسابگر، محاسب، داراي كرم و بزرگواري، از اسما الهي   hasib
حسيبه   مونث حسيب، والاگهر، بزرگوار   hasibe
حسين   مصغر حسن، نيكو، خوب، آهنگي در موسيقي عربي، نام امام سوم شيعيان   hosayn
حشمت   بزرگي، بزرگواري، جلال و شكوه، شرم و حيا، از اعلام زنان   hesmat
حشمت الله   جلال و شكوه خداوند، از اعلام زنان   hesmatollah
حشمت الملوك   جلال و شكوه پادشاهان   hesmatolmoluk
حصان   زن شوهردار پاكدامن، مرواريد   hasan
حصناء   زن شوهردار پارسا و پاكدامن   hasana
حصين   بلند، استوار. محكم   hasin
حفصه   اسد، شير، چيزي را گردآوري كردن، نام همسر پيامبر   hafse
حفصيبه   شادي او با من است. نام همسر حزقيال نبي   hafsibe
حفيظ   نگهبان، نگهدارنده   hafiz
حفيظ الله   كسيكه در پناه خداست   hafizollah
حقيقت   راستي، واقعيت، باطن   haqiqat
حكاك   مهرساز، بسيار حك كننده   hakkak
حكمت   دانايي، موافق حق   hekmat
حكيم   دانا، دانشمند، طبيب   hakim
حلاج   پنبه زن، نداف، حسين بن منصور حلاج عارف مشهور   hallaj
حلوه   شيرين، كنايه از زن زيبا و شيرين   helvah
حليمه   زن بردبار و صبور، نام دايه پيامبر اسلام   halime
حماد   بسيار سپاسگزار و حمد كننده   hamad
حمامه   كبوتر، هر پرنده طوقدار مانند فاخته، از اعلام زنان عرب   hamame
حمدالله   ستايش پروردگار   hamdollah
حميد   پسنديده، سزاوار ستايش، از صفات الهي   hamid
حميد الدين   صاحب دين پسنديده   hamidaddin
حميده   زن ستايش شده   hamide
حميرا   زن سرخ رو، زن سرخ مو، لقب عايشه همسر پيامبر   homayra
حنا   موفق، پيروز، از اعلام زنان   hanna
حنان   بخشاينده، آرزو كننده، نوحه و زاري كننده   hannan
حنانه   مونث حنان   hannane
حنيف   پاك، موحد، راست و مستقيم   hanif
حوا   زن گندمگون، گياه مايل به سياهي   hawa
حور   سيه چشمان، زناني كه داراي چشمان زيبا هستند   hur
حوراء   زن سياه چشم، زن بهشتي   hora
حورالعين   زنان سيه چشم و زيبا   huroleyn
حوردخت   دختر سياه چشم و زيبا   hurdoxt
حوروش   فرشته رو، زيبارو   hurvas
حوري   پري، ملائكه، باكره بهشتي سياه چشم   huri
حوريه   پري، ملائكه، مونث حوري   huriye
حيدر   شير، اسد   heydar
حيدرعلي   شير بزرگوار و بلندمرتبه   heydarali
حيران   سرگردان، متحير   heyran
حيرت   سرگشتگي، سرگرداني  

https://rasekhoon.net/

 

  حرف حـ کوچک در اول و وسط کلمه می آید مانند حوله، حمام، حباب، حمید، وحید، 

 

 

دیگر مطالب :

پاسخ و جواب کامل سوالات برنامه آفتابه اندروید

جواب های کامل بازی آفتابه ۲ (ورژن جدید آفتابه)

پاسخ ها و جواب کامل بازی اندرویدی لوگو ایرانی

پاسخ و جواب تمام مراحل بازی ترول اندروید

پاسخ و جواب های کامل برنامه اندرویدی هوش سیاه

جواب های کامل بازی آمپاس اندروید ( بازی با کلمات )

جواب کامل همه مراحل بازی باقلوا

آشنایی با واحد های شمارش

اشنایی اصطلاحات رایج سینما و تلویزیون

دانستنیهای قرآن کریم

دنیای اطلاعات عمومی جالب

راهنمای حل جدول - کلماتی که با حرف

کلماتی که با حرف "خ" شروع می شوند

کلماتی که با حرف "ک" شروع می شوند - راهنمای حل جدول

کلماتی که با حرف "ق" شروع می شوند - راهنمای حل جدول

کلماتی که با حرف "ف" شروع می شوند - راهنمای حل جدول

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
هزینه تسیلم شدن


توجه توجه
توجه توجه متن زیر رو نخوندی اینجا رو ترک نکن


 فوتبال ایران اسپانیا رو دیدی؟


یه ایرانی میتونی پیداکنی بگه چون اسپانیا قهرمان جهانه و بهترین و با کیفیت ترین

بازیکنهای دنیا رو داره من طرفدارشم؟

چون بازیکن های محبوب رئال و بارسلون تو اسپانیا بازی میکنن تشویقش میکنم و

دوست دارم ایران رو ببره؟

محاله یه ایرانی پیدا کنی اینطوری بگه


🔸حتی طرفدار معمولی هم نمیتونی پیدا کنی، همه متعصبانه و غیرتمندانه طرفدار

ایران بودن، بعضی جاهای بازی داد می زدن، حرص میخوردن و رگ گردنشون میزد بیرون،

اصلا غیرت و تعصب رو می شد تو همه مردم دید


🔸ولی الان میخوام یه واقعیتی رو بهت بگم

خیلی وقت ها بوده تیم ایران با یه تیم خارجی بازی کرده ولی تو و خیلیای دیگه چون

تیم خارجی قوی تر بود طرفدارش بودید

حمایتش کردید، تشویقش کردید، وقتی به ایران گل زد پریدید بالا

وقتی ایران حذف شد اصلا عین خیالتون هم نبود


⁉️میدونی کجا رو میگم؟

یکی دوبار نبوده، خیلی اتفاق افتاده برا هممون


🔸 مثلا وقتی تیم تولید کنندگان پارچه و لباس ایرانی با تیم تولید کنندگان ترکیه باهم

رقابت داشتن، و هر کدوم که ازش بیشتر خرید می شد برنده می شد و تو رفتی جنس

تُرک خریدی چون کیفیتش بهتر بود

و این باعث شد کارگاه ها و کارخانجات تولیدی ایران از گردونه رقابت حذف شدند، تعطیل

شدن و اعضای تیم ملی تولیدگنندگان که پدران، برادران و مادران خودمون بودن بیکار و ورشکسته شدن


🔺ما در خریدهامون متعصبانه برخورد نکردیم


🔸الان بحث هایی که تو هر محفل و مجلسی هست اینه که تیم ملی فوتبال ایران

چقدر قوی شده و درسطح قهرمانان جهان بازی میکنه، میدونی چرا؟ چون ازش

حمایت شد همه جوره


🔸 دوست عزیز بسیاری از تولید کنندگان داخلی کیفیت محصولاتشون با برخی

محصولات خارجی واقعا برابری میکنه، فقط به حمایت من و تو نیاز دارن

ما نمیگیم همه خرید های خونت رو ایرانی بخر نه

ولی اون محصولاتی که کیفیتش با مشابه خارجی برابری میکنه و یا فاصله کمی

داره رو متعصبانه برو بگرد، پیدا کن و بخر و به دیگران معرفی کن


🔺روی تیم ملی تولیدکننده کشور خودمون غیرت و تعصب داشته باشیم


📝 حسین دارابی

کمپین گام دوم انقلاب
درباره ما
وبسایت رسمی حوزه شهید فهمیده شهرستان نیشابور در راستا تعامل بهتر در حوزه اینترنتی و گسترش تفکر مقابله به جنگ نرم در فروردین سال 96 اقدام به ایجاد وبگاه رسمی خود نمود
اطلاعات کاربری
اطلاعیه

رهبر کوچک من

my small leader

----------

msl13.irاغاز به کار فعالیت های وبسایت  حوزه شهید فهمیده شهرستان نیشابور

کمپین بزرگ همسنگران

به کمپین اشنایی با همسنگران جنگ نرم بپیوندید و با سایت های فعال در جنگ نرم اشنا شوید

جهت مشاهده کمپین همسنگران اینجا کلیک کنید

کمپین کارفرهنگی


به کمپین ویژه کار فرهنگی مرکز تبادل نظر پیرامون فعالیت در حوزه جنگ نرم بپیوندید جهت مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید

کمپین ایده های کار فرهنگی بشتابید

حمایت های مالی از رهبر کوچک من
کمپین ویژه کنکوری ها بشتابید

دانش اموزان و کنکوری های عزیز به کمپین کنکوری ها در وبسایت رهبر کوچک من بشتابید و از مطالب مفید استفاده کنید

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

سایر رسانه های ما
شبکه های اجتماعی
  
ایده های تشکیلاتی برای مدارس

همراه شما هستیم از وبسایت رهبر کوچک من با بخش ایده های تشکیلاتی که شامل ایده هایی خوبی جهت فعالیت در مدارس به شما پیشنهاد میشود و امیدواریم ایده کوچکی در زمینه فعالیت در مدارس شما باشد

این ایده ها شامل مواردی است در زمینه جذب دانش اموزان و فعالیت های مختلف به مناسبت های مختلف و ایده های فعالیت های مدرسه ای و برون مدرسه ای برای اثر گذاری هرچه بیشتر تشکل شما در مدرسه &

جهت مشاهده ایده ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید

1-ایده های تشکیلاتی ثبت نام و گروه بندی

2-ایده های تشکیلاتی در بخش نشریات

3-ایده های تشکیلاتی در حوزه فضای مجازی

4-ایده های تشکیلاتی در خصوص زدن نمایشگاه

5-ایده های تشکیلاتی در خصوص جوایز

6-ایده های تشکیلاتی برنامه صبحگاهی

7-ایده های تشکیلاتی حلقه ها و جلسات

8-ایده های تشکیلاتی واحد مسابقات

9-ایده های تشکیلاتی تابلو های محیطی

10-ایده های تشکیلاتی تامین بودجه

11-ایده های تشکیلاتی برای ایام محرممنتظر ایده های جدید باشید