loading...

رهبر کوچک من

همراه شما هستیم از رهبر کوچک من بخش اطلاعات عمومی این قسمت کلماتی که با حرف "ف" شروع می شوند -  راهنمای حل جدول نام   معنی   لاتین فائز   رستگار، پيروز، غالب   faez فائزه   زن رستگار، پيروز   faeze فائض   فيض رساننده، وافر، سرشار   faez فائضه   مونث فائض   faeze فائقه   مونث فائق   faeqe فاتح   گشاينده، پيروز، غالب   fateh فاتك   معرب پاتك، نام پدر ماني پيامبر ايراني   fatak فاخته   مرغي است خاكستري زنگ داراي…

اخرین بیانات رهبری
کمپین گام دوم انقلاب
سال 1398
کمک به سیل زله زدگان

& سلام دوست عزیزم لطفا چند دقیقه وقتتون بده به من ممنون میشم ازت &


میخوام بگم بیاییم از هم وطن های عزیز خودمون که درگیر سیل شدن حمایت کنیم و خب درسته شاید بگی مگه دولت و حکومت نیست و مگه بودجه نیست ؟ شما درست میگی اینا هست اما مطمئن باشید اگه حمایت های خودمون رو با این بهونه ها رها کنیم مطمئن باشید بودجه ها و کمک های دولتی حتی به فرض رسیدن نیز جوابگو این عزیزان نیست پس چه بهتر و زیباتر که ما خودمون به فکر خودمون باشیم و دست تو دست هم وطن هامون بزارین مطمئن باشید نتیجه این خوبی که امروز میکنید رو خواهید دید & به اسونی از طریق کد دستوری زیر مبلغ مورد نظر خودتون رو پرداخت کنید


99#*8877*

m.b بازدید : 47 شنبه 17 فروردين 1398 نظرات ()

همراه شما هستیم از رهبر کوچک من بخش اطلاعات عمومی این قسمت کلماتی که با حرف "ف" شروع می شوند -  راهنمای حل جدول


نام   معنی   لاتین
فائز   رستگار، پيروز، غالب   faez
فائزه   زن رستگار، پيروز   faeze
فائض   فيض رساننده، وافر، سرشار   faez
فائضه   مونث فائض   faeze
فائقه   مونث فائق   faeqe
فاتح   گشاينده، پيروز، غالب   fateh
فاتك   معرب پاتك، نام پدر ماني پيامبر ايراني   fatak
فاخته   مرغي است خاكستري زنگ داراي طوق سياه و خوش آواز، قمري   faxte
فاخر   فخر كننده، نيكو، عالي، گرانبها   faxer
فاخره   مونث فاخر   faxere
فارعه   نامي براي زنان عرب، آبراهه بلند، رودخانه   faree
فاروق   جداكننده حق از باطل، عادل، لقب عمر خليفه دوم   faruq
فاضل   فزوني يابنده، دانشمند، هنرمند، فزوني   fazel
فاضله   مونث فاضل   fazele
فاطمه   از شير گرفته شده، زني كه بچه دو ساله رااز شير گرفته، نام دختر گرامي حضرت محمد   fateme
فاطمه سلطان   فاطمه خانم   fatemesoltan
فاكهه   ميوه، بار، هر نوع ميوه   fakehe
فالحه   زن رستگار ونيكبخت   falehe
فانيد   معرب پانيذ، شكر، نوعي حلوا   fanid
فتاح   گشاينده، حاكم، داور، از اسماء الهي   fattah
فتان   بسيار فتنه انگيز، بسيار زيبا و آشوبگر   fattan
فتانه   زن فتنه گر و دلفريب و زيبا   fattane
فتح   پيروزي، تسخير كردن، گشايش   fath
فتح الله   پيروزي كه از جانب خدا باشد   fathollah
فتحعلي   پيروزي كه از جانب علي باشد   fathali
فتحيه   از اعلام زنان، اسم منسوب فتح   fathiyye
فتنه   آشوب، آزمايش، گمراه كردن، جنگ و ستيز، مجازا زني كه در زيبايي در ميان مردم آشوب بپا مي كند   fetne
فتي   جوان، جوانمرد   fati
فجر   سفيدي آخر شب، پگاه، سوره هشتاد و نهم قرآن   faxr
فخار   بسيار فخر كننده، نازنده   faxxar
فخر   مباهات، نازيدن، افتخار، خودستايي   faxr
فخرالدين   باعث فخر دين و‌آيين   faxraddin
فخرالسادات   فخر و افتخارات سادات   faxrolsadat
فخرالنساء   باعث افتخار زنان   faxronnasa
فخري   منسوب به فخر، نوعي انگور   faxri
فخيمه   زن بزرگ و بزرگوار   faxime
فدر   فايدار، در افسانه هاي يوناني دختر مينوس بود كه به خاطر عشق ناكامش خودكشي كرد   fader
فراآتس   صورت يوناني نام فرهاد   faraats
فرائين   آيين با شكوه، نام يكي از بزرگان ايران در زمان قباد ساساني   farain
فرات   دريا، آب خوش و بسيار شيرين   farat
فراتا   فراتات، فرهاد   farata
فراديس   فراگونه، جمع فردوس، بهشتها، از اعلام زنان   faradis
فراز   بلندي، بالا، باز، گشاد، بسته، عقب   faraz
فرازه   جاي بلند   faraze
فرازين   اعلي، بالاتر   farazin
فراست   هوشياري، زيركي، تيزفهمي   farasat
فرامرز   آمرزنده و بخشنده دشمن، نام پسر رستم   faramarz
فرانسوا   مشتق از كلمه فرانسه، از اعلام مردان   fransva
فرانسواز   مشتق از كلمه فرانسه، از اعلام مردان   fransva
فرانسواز   فرانسوا، از اعلام زنان   fransvaz
فرانك   پروانه، سياه گوش، حيواني به اندازه سگ و به رنگ آهو، نام مادر فريدون پادشاه پيشدادي   faranak
فرانه   فرانگ   farane
فراويز   هر زيور و زينتي كه به دور جامه بدوزند   farsaviz
فربد   مناعت، راست و درست   farbod
فرتاك   فردا، آينده، روز ديگر   fartak
فرج   گشايش در كار، رفع اندوه   faraj
فرج الله   گشايش خدا   farajollah
فرجاد   دانشمند، حكيم   farjad
فرجام   پايان، عاقبت، سود، سعادت   farjam
فرجعلي   گشايش علي   farajali
فرجود   معجزه، كرامت   farjud
فرح   شادمان، شادي، سرور   farah
فرح افزا   شادي افزا   farahafza
فرح انگيز   شادي آور   farahangiz
فرح انگيز   شادي آور   farahangiz
فرحان   شادمان، خوشحال   farhan
فرحان   شادمان، خوشحال   farhan
فرحت   شادي شادماني، شوخي، تماشا، مژدگاني   farhat
فرحدخت   دختر شادماني   farahdoxt
فرحدخت   دختر شادماني   farahdoxt
فرحزاد   زاده شادي   farahzad
فرحزاد   زاده شادي   farahzad
فرحناز   كسي كه ناز و شادي را با هم دارد   farahnaz
فرحناز   كسي كه ناز و شادي را با هم دارد   farahnaz
فرخ   مبارك، خجسته، زيبا، جميل، تابان   farrox
فرخ رو   داراي چهره زيبا   farroxru
فرخ لقا   داراي چهره زيبا   farroxlaqa
فرخ ماه   آنكه مانند ماه زيباست   farroxmah
فرخ مهر   آنكه مانند خورشيد زيباست   farroxmehr
فرخداد   آفريده مبارك   farroxdad
فرخروز   دارنده روزگار مبارك، لحني از سي لحن باربد   farroxruz
فرخزاد   مبارك زاد، سعادتمند   farroxzad
فرخشاد   خجسته، شادان   farroxsad
فرخنده   مبارك، خجسته   farxonde
فرد   حكمران آسوده   fered
فردات   با شكوه و بافر، بخشنده شكوه و جلال، فرداد، نام برادر زاده خشايارشا   fardat
فرداد   داده زيبايي و فر و شكوه   fardad
فردخت   دختر زيبا و با شكوه   fardoxt
فردوس   پرديس، باغ، بهشت   ferdos
فردوست   دوستدار فر و شكوه   fardust
فرديد   يگانگي، وحدت   fardid
فردين   مخفف فروردين، داراي شكوه و فردين و آيين   fardin
فرزام   لايق، سزاوار، شايسته   farzam
فرزان   عاقل و حكيم   farzan
فرزانه   منسوب به فرزان، دانشمند، دانا   farzane
فرزدق   ريزه نان، گرده نان، نام شاعر بزرگ عرب در قرن دوم هجري   farzadeq
فرساد   دانا، حكيم   farsad
فرسيما   داراي چهره زيبا و باشكوه   farsima
فرشاد   شادمان، مسرور   farsad
فرشته   ملك، پري، فرستاده، فرسته   fereste
فرشته رو   زيبارو و مانند فرشته   feresteru
فرشيد   داراي فر درخشان   farsid
فرشيدورد   داراي فر درخشان، نام برادر اسفنديار   farsidvard
فرصت   وقت مناسب، مجال، وقت   forsat
فرمان   حكم، پروانه، اجازه   farman
فرن   نام يكي از سه دختر زردشت، پرند، فراواني، پر   faran
فرناد   زور، قدرت، توانايي   farnad
فرناز   داراي ناز با شكوه و زيبا   fanaz
فرنام   داراي نام با شكوه و زيبا   farnam
فرنگيس   داراي گيسوان پرندين و نرم و فراوان، نام دختر افراسياب، مادر كيخسرو   farangis
فرنود   برهان، دليل   farnud
فرنوش   نام پادشاه باستاني ماد، داراي فر و شكوه گوارا و شيرين   farnus
فرنيا   داراي جد و نياي باشكوه   farniya
فرهاد   نام كوهنكي كه عاشق شيرين شد و عاقبت در راه او جان سپرد   farhad
فرهمند   داراي فر، شكوهمند   farahmand
فرهنگ   ادب، تربيت، دانش، معرفت، كتاب لغت   farhang
فرهيخته   ادب كرده، آموخته، مودب، با فرهنگ   farhixte
فروتن   متواضع، افتاده   forutan
فرود   پايين، استثنا، اصطلاحي در موسيقي، نام پسر سياوش كه به دست سپاهيان ايراني كشته شد   forud
فروردين   ماه اول بهار، روز نوزدهم هر ماه شمسي، از اعلام زنان   farvardin
فروز   روشنايي، فروزنده   foruz
فروزا   تابان، روشن كننده   foruza
فروزان   درخشان، شادمان، در حال درخشيدن   foruza
فروزانفر   داراي فر و شكوه نور و روشنايي   foruzanfar
فروزش   روشني، تابندگي   foruzes
فروزنده   روشن كننده، رونق دهنده، درخشان   foruzande
فروزه   افروز، منسوب به فروز   foruze
فروغ   روشني، تابش، نور، رونق   foruq
فروهر   نيرويي اهورايي كه از آفريدگان خوب نگهداري مي كند   forohar
فريال   با شكوه، سرافراز، خوش صدا، زيبا رو، از اعلام زنان   faryal
فريان   اعتراف كننده   faryan
فريبا   فريبنده، زيبا، فريفته   fariba
فريبرز   داراي قامت با شكوه زيبا   fariborz
فريجاب   شبنم، قطره باران   farijab
فريد   يگانه، يكتا، گوهر نفيس   farid
فريد   يگانه، يكتا، گوهر نفيس   farid
فريدالدين   يگانه و بي همتا در دين   faridaddin
فريدخت   دختر زيباي صاحب فر و شكوه   faridoxt
فريده   زن يگانه، بي همتا، مغرور و متكبر   faride
فريدون   دارنده سه نيرو، نام پادشاه پيشدادي كه ضحاك را نابود كرد   fareydun
فريماه   ماه درخشان و با شكوه   farimah
فريناز   داراي ناز با شكوه و زيبا   farinaz
فرينام   داراي نام با فر و شكوه   farinam
فرينوش   داراي فر و شكوه گوارا و شيرين   farinus
فريور   راست و درست   farivar
فريوش   پريوش، مانند پري   farivas
فسانه   افسانه، داستان   fesane
فسون   افسون   fosun
فسونگر   افسونگر   fosungar
فصيح   زبان آور، رسا، شيوا   fasih
فصيح الدين   زبان آور در دين   fasihaddin
فصيح الزمان   زبان آور زمانه   fasiholzaman
فصيحه   زن زبان آور و خوش بيان   fasihe
فضل   افزون، برتري، احسان، معرفت، حكمت   fazl
فضل الله   فضل و كرم خداوند   fazlollah
فضه   نقره، سيم، از اعلام زنان   fezze
فكور   بسيار متفكر   fakur
فلاح   كشاورز، برزگر   fallah
فلك تاج   تاج آسمان   falaktaj
فلكناز   ناز آسماني   falaknaz
فلور   گل، نيرويي اساطيري كه موجب گل كردن درختان مي شود   felor
فلورا   گلها   felora
فليكس   خوشحالي، شادماني   feliks
فهميده   دانا، عالم، آگاه   fahmide
فهيم   دانا، باشعور   fahim
فهيمه   زن دانا و آگاه   fahime
فوزي   پيروزي، منسوب به فوز، رهايي   fozi
فولاد   پولاد، آهن خالص   fulad
فولادوند   داراي تني چون فولاد، فولادين   fuladvand
فياض   بسيار بخشنده، جوانمرد، جوي پر آب   fayyaz
فيروزان   پيروزان   firuzan
فيروزه   پيروزه، از سنگهاي آذرين سبز رنگ و قيمتي   firuze
فيصل   حاكم، قاضي   feysal
فيض الله   كرم و بخشش خدا   feyzollah

  https://rasekhoon.net

 

 

 راهنمای حل جدول - کلماتی که با حرف "ف" شروع می شوند

فاتح مقدونی  (اسکندر)

فاجر  (نابکار)

فاخته (کوکو- ورقا)

فار (موش)

فاراد   (ظرفیت الکتریکی)

فارسی زبان  (تاجیک)

فارماسیست  (دارو ساز)                

فارماکولوژی (دارو سازی)

فاش کردن خبر (بث)         

فاصله بین دو پرده نمایش (انتراکت)

فاضلاب (اگو)

فاضل و دانشمند  (فرجاد)

فاقد جذابیت  (شیت)

فاقد سرعت لازم  (کند)

فاکتور  (بیجک)

فالگیر  (رمال)

فال نیک (مروا- شگون)

فانوس (لنتر)

فانوس دریایی (فار- فاروس)

فایده  (بهره - سود)

فتوی دهنده (وچرگر)

فتیله پنبه (کاله)

فخار (آجرپز)

فخر کردن  (مباهات)

فدراسیون اتومبیلرانی (فیا)

فدراسیون اسکی  (فیس)

فدراسیون بوکس (ایبا)

فدراسیون تنیس (ایتفا)

فدراسیون جهانی قایقرانی   (فیسا)

فدراسیون ژیمناستیک (فیگ)

فدراسیون شنا (فینا)

فدراسیون فوتبال (فیفا)

فدراسیون قایقرانی   (فیسا)

فدراسیون والیبال (فیوا)

فرار (فلنگ)

فراری  (رمو)

فراری دادن (تاراندن)

فراش (اردال- نامه رسان- نامه بر)

فراخ  (گشاد- پهن)

فراق  (دوری)

فراموشکار (ساهی)

فراموشی  (نسی)

فرانسه قدیم (گل)

فراوان  (فت- بسیار)

فراوانترین کانی آهن (هماتیت)     

فراوانی وخوشی (رغد - رخا)

فراورده ای از ترکیب سیمان و پنبه نسوز (ایرانیت)

فراهم  (آماده- تیار- مهیا)

فراهم کردن (تامین)

فرایند تبدیل برخی فراورده های نفتی سنگین به سبک (کراکینگ)

فرایند تولید محصول  (بهره برداری) 

فربه (تلان- لنبه- چاق)

فرد با تجربه  (دنیا دیده)

فردی که جهت توبه خود را به ستون مسجد النبی بست (ابوالبابه)

فرزند  (ولد)

فرزندان  (ابنا)

فرزندان و بازماندگان (اعقاب)

فرزند زاده  (نوه)

فرزند زکریای پیامبر  (یحیی)

فرزند شایسته  (خلف)

فرزند کیقباد  (آرمین)

فرزند کیومرث در شاهنمامه  (سیامک)

فرزند نتیجه  (نبیره)

فرزند نوجوان (رودک)   

فرسایش (استهلاک)

فرستادن (ایفاد)

فرش (بوب)

فرشته  (ملک)

فرشتگان مقرب  (کروبیون)

فرشته آب در قدیم (آناهید)

فرشته ای است  (راتا)

فرشته ای در چاه بابل  (هاروت)

فرشته محبوب حضرت حق   (میکائیل)

فرشته مغضوب درگاه الهی  (هاروت)

فرشته مهر در آیین زرتشتی (میترا)

فرشته نگهبان آب در قدیم  (آناهیتا)

فرشته نگهبان زمین  (زامیاد)

فرشینه  (موکت)

فرصاد (توت)

فرصت طلب  (ایتال وقت)

فرصت مناسب (اکازیون)

فرعون مصر باستان (رامسس)

فرعون مصر که نخستین هرم را بنا کرد (جوسر)

فرق داشتن  (تباین)

فرقه ای از مسیحیان (یسوعی)

فرکانس  (بسامد)

فرمان  (رل)

فرمانبردار   (انقیاد)

فرمان توقف  (ایست)

فرمان خان مغول (یرلیغ)

فرمانروایان  (ولات)

فرمانروایان و پیشوایان  (اولوالامر)

فرمان کشتی (سکان)

فرمانده  (امیر)

فرمانده ایرانی عصر هخامنشی که در مقاتبل اسکندر ایستاد (آریوبرزن)

فرمانده سامورایی ها (شوگون یا شوگین)

فرمانده نیروهای اس اس آلمان نازی  (هاینریش هیملر)

فرمانده نیروی دریایی خشایار شاه (ارتیمس)

فرمانده نیروهای فرانسوی در جنگ جهانی دوم  (شارل دوگل)

فرمان و دستور  (ارد)

فروپاشی (اضمحلال)

فروتنی (دنی)  

فرود آمدن (هبوط)

فرو رفتگی دریا در خشکی  (خلیج)       

فروغ ایزدی (فر)

فروغ و پرتو (تبش)

فرمانبر  (مطیع)

فرمانده بدن  (مخ)

فرمانده سپاه قزلباش در زمان شاه اسماعیل  (نجم ثانی)

فرمانده عصر هخامنشی  (اریو برزن)

فرمانده نیروی دریایی خشایار شاه (ارتیمس)

فروشنده احشام  (چوبدار)

فرومایگان  (مناکید)

فرومایگی  (خست)

فرومایه (خس_نامردم- دنی- پست- ناکس)

فرهنگ باستانی مکزیک  (اولمک)

فرهنگ فارسی از سروری (مجمع الفرس)

فرهنگ فارسی به فارسی که محمد پادشاه ابن غلام محیی الدین آن را تالیف کرد (آنندراج)

فرهنگ لغت (قاموس)         

فرهنگ لغت فرانسوی (لاروس)

فریاد شادی  (هورا)

فریاد عدالت  (داد)

فریاد کشیدن  (صریر)

فریاد کمک و فرصت خواستن (الامان)

فریاد وخروش (صراخ)

فریبا  (گیرا)

فریبکار  (غدار)

فریفتن (خدع)

فرید (تنها)

فشنگ خالی  (پوکه)

فصل بهار  (بهامین)

فصیح (السن)

فضل و بزرگواری (نبالت)

فضولی  (دخالت)

فعل ربطی  (شد)

فقر و نداری   (تنگدستی)

فقیر (رامق- ژبکوک)

فکر دلیل ناپذیر (دگم)

فکر و اندیشه (سگال)

فکرها  (افکار)

فلات آسیا  (پامیر)

فلات ترکیه (آناتولی)

فلاتی در آسیای مرکزی (پامیر)

فلانی  (یارو- وی)

فلج اطفال (پولیومیلیت)

فلج ناشی از بیماری پارکینسون (لقوه)

فلز پر مصرف  (آهن)

فلز پر مصرف در دندانسازی (ایندیم)

فلز سرچشمه  (مس)

فلز سکه  (نیکل)

فلزی در دندان سازی (ایندیم)

فلزی قرمز و چکش خوار  (مس)

فلسفه و آیینی که پیروان آن مدعی بودند معرفت عالی به طبیعت و صفات الهی دارند(گیوسی)

فلسفه برتری و اصالت عقل بر احساسات (راسیو نالیسم)

فلس ماهی (کچ)

فلفل سیاه در گویش گیلکی (گرمالت)

فلوت  (نیلبک)

فن  (شگرد- لم)

فن آوری اطلاعات  (آی تی)

فنا شدنی   (میرا)

فنای مطلق در آیین بودائیان  (نیروانا)

فنی در کشتی (بارانداز- میانکوب- کولبند - نصف ونیمه- فیتو)

فواره  (آب نما)

فوری  (آنی)

فولاد و آهن  (ستی)

فهرست الفبایی آیات قرآن  (کشف الایات)

فهم  (شعور - ادراک)

فیزیکدان  آلمانی   (گوستاوهرتز)

فیزیکدان آمریکایی مخترع گرامافون  (ادیسون)

فیزیکدان انگلیسی  (دالتون)

فیزیکدان انگلیسی سده هفدهم و هجدهم (دالتون)

فیزیکدان انگلیسی سده 17 (باروخ اسپی نوژا)

فیلسوف انگلیسی سده 18   (جورج برکلی)

فیزیکدان انگلیسی سده 19 (استروجن)

فیزیکدان انگلیسی سده 20 و برنده نوبل 1922 (استون)

فیزیکدان انگلیسی که قوانین الکترولیز را وضع کرد  (فارادی)

فیزیکدان ایتالیایی (انریکوفرمی)

فیزیکدان فرانسوی کاشف شدت جریان الکتریکی  (آندره آمپر)

فیزیکدان قرن 19   (اورستد)

فیزیک کره زمین (ژئو فیزیک)

فیزیکدان و شیمی دان انگلیسی (ویلیام کروکس)

فیزیکدان مسلمان قرن پنجم (ابن هیثم)

فیزیکدان هلندی (هوی گنس)

فیزیولوژیست آمریکایی سده بیستم  (الکساندر فاربز)

فیلتر  (صافی)

فیلسوف (کندا- عالم فلسفه)

فیلسوف آلمانی (کانت _ شوپن هاور _ فردریش هگل)

فیلسوف آلمانی با کتاب سرمایه سده نوزدهم (کارل مارکس)

فیلسوف آلمانی مولف کتاب سپیده دم (نیچه)

فیلسوف اسکاتلندی خالق طبیعت انسانی (هیوم)

فیلسوف و اقتصاددان آلمانی در قرن نوزدهم (مارکس)

فیلسوف انگلیسی سده هجدهم (جورج برکلی)

فیلسوف انگلیسی (راسل)

فیلسوف انگلیسی قرن نوزدهم   (جان استوارت میل)

فیلسوف ایتالیایی (دانته)

فیلسوف دوره صفویه  (میر داماد)

فیلسوف شهیر اسلام   (طباطبایی)

فیلسوف شیرازی (ملاصدرا)

فیلسوف فرانسوی (سارتر- مالبرانش-امیل دورکیم- دکارت- ارنر- دنان)

فیلسوف قرن ششم (ابن رشد)

فیلسوف مراکشی (ابن رشد)

فیلسوف معروف انگلیسی سده شانزده (فرانسیس بیکن)

فیلسوف معروف یونان باستان  (دیوژن)

فیلسوف و دانشمند بزرگ ایران در قرن سوم و چهارم هجری که بزرگترین موسیقیدان زمان خود بود   (ظهیر فارابی)

فیلسوف و شاعر بزرگ هند و برنده جایزه نوبل  (تاگور)

فیلسوف و نویسنده و اگزیستانسیالیست فرانسوی که از آثارش جنس دوم را میشود نام برد  (دوبوار)

فیلسوف هلندی  (آراسم)

فیلسوف هلندی سده 17 که مجموعه اصول فلسفی او در کتاب علم اخلاق است  (باروخ اسپی نوژا)

فیلسوف هلندی و مولف مدح دیوانگی  (آراسم)

فیلسوف یونانی  (سقراط)

فیلسوف یونانی شاگرد افلاطون (ادوکسوس)

فیلسوف یونانی و کسی که از اتم سخن گفت  (دموکریت)

فیلگوش  (ارن- راسن)

فیل ماقبل تاریخ (ماموت)

فیلمبردار فیلم تایتانیک (راسل کارپنتر)

فیلمبردار فیلم وایکینگها (کاردیف)

فیلم پر فروش 2010 (آلیس در سرزمین عجایب)

فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال (نه)

فیلمساز شهیر هالیوود  (آتن بارو)

فیلم منفی (نگاتیو)

فیلم مهیج (تریلر)

فیلم نامه  (سناریو)

فیلمی از ایوآنجلو با بازی ژراردوپاردیو (سرهنگ شابر)

www.bedanimm.loxblog

 

فَ فَ

فَکَستَنی
فِرتی
فِگِرِ بَسَه
فِنچ
فِیس
فابریک
فاحشه
فارسی
فارسی شهری
فاز
فاز به فاز شدیم رفت
فاز دادن
فاز طی کردن
فاز گرفتن
فازت چیه
فاطما
فاطمه بِر
فاطمه عره
فاطی کوماندو
فاک
فاک به
فاک یو
فاکبان
فام فام
فامیل
فانتاستیک
فانتال (Fantal)
فانتزی
فت فت کردن
فتح اله
فتل
فحش خار و خاشاک
فحش خواهر مادر
فحش خواهر و مادر
فحش ناموسی
فد كردن ( ف كسره ميگيره )
فدا مدا
فدات
فدای...بشم
فدایی داری
فداي سرم
فدراسیون
فدوی
فر خوردن
فر دادن
فر زدن
فرار
فراشبند
فرت
فرتلنگ
فردیس
فردین
فرزام
فرشاد
فرق فنکوئل
فرقه امیرکبیری قشر کی ال (KL)
فرگوسن
فرمالیست
فرناندا لیما
فرنگی وش
فرنود
فرنود شوشول
فرنوش
فروهر
فرویی
فرهاد مجیدی
فری فشفشه
فریبا
فریبا جون
فزِّه بازي درآوردن
فس فس کردن
فسقلی
فشفشه
فشل
فضانورد
فضولی
فضولی نکن
فطیر
فقط تو خوبی
فک زدن
فکر
فکسنی
فكش بابا---fakesh baba
فل
فلانی
فلفل سبز
فلفور
فلمس
فنا
فناک
فنتیل
فنچ
فنچ (Fench)
فنچول
فنچول منه
فندی
فوبیا
فوت آب
فوفول
فوقولانس
فیریک
فیکانو
فیلتاتور
فیلترینگ
فیلم جنگی
فیلم زهره (نرگس 2)
فیلینگی
فینگرسیل
فيس و تكبري
فيلووو

فينگيل

http://www.farsishahri.com

 

 

دیگر مطالب :

پاسخ و جواب کامل سوالات برنامه آفتابه اندروید

جواب های کامل بازی آفتابه ۲ (ورژن جدید آفتابه)

پاسخ ها و جواب کامل بازی اندرویدی لوگو ایرانی

پاسخ و جواب تمام مراحل بازی ترول اندروید

پاسخ و جواب های کامل برنامه اندرویدی هوش سیاه

جواب های کامل بازی آمپاس اندروید ( بازی با کلمات )

جواب کامل همه مراحل بازی باقلوا

آشنایی با واحد های شمارش

اشنایی اصطلاحات رایج سینما و تلویزیون

دانستنیهای قرآن کریم

دنیای اطلاعات عمومی جالب

راهنمای حل جدول - کلماتی که با حرف

کلماتی که با حرف "خ" شروع می شوند

کلماتی که با حرف "ق" شروع می شوند - راهنمای حل جدول

 

X کلماتی که با حرف "ف" شروع می شوند - راهنمای حل جدول X حل جدول X راهنما X ف X راهنما جدول
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
هزینه تسیلم شدن


توجه توجه
توجه توجه متن زیر رو نخوندی اینجا رو ترک نکن


 فوتبال ایران اسپانیا رو دیدی؟


یه ایرانی میتونی پیداکنی بگه چون اسپانیا قهرمان جهانه و بهترین و با کیفیت ترین

بازیکنهای دنیا رو داره من طرفدارشم؟

چون بازیکن های محبوب رئال و بارسلون تو اسپانیا بازی میکنن تشویقش میکنم و

دوست دارم ایران رو ببره؟

محاله یه ایرانی پیدا کنی اینطوری بگه


🔸حتی طرفدار معمولی هم نمیتونی پیدا کنی، همه متعصبانه و غیرتمندانه طرفدار

ایران بودن، بعضی جاهای بازی داد می زدن، حرص میخوردن و رگ گردنشون میزد بیرون،

اصلا غیرت و تعصب رو می شد تو همه مردم دید


🔸ولی الان میخوام یه واقعیتی رو بهت بگم

خیلی وقت ها بوده تیم ایران با یه تیم خارجی بازی کرده ولی تو و خیلیای دیگه چون

تیم خارجی قوی تر بود طرفدارش بودید

حمایتش کردید، تشویقش کردید، وقتی به ایران گل زد پریدید بالا

وقتی ایران حذف شد اصلا عین خیالتون هم نبود


⁉️میدونی کجا رو میگم؟

یکی دوبار نبوده، خیلی اتفاق افتاده برا هممون


🔸 مثلا وقتی تیم تولید کنندگان پارچه و لباس ایرانی با تیم تولید کنندگان ترکیه باهم

رقابت داشتن، و هر کدوم که ازش بیشتر خرید می شد برنده می شد و تو رفتی جنس

تُرک خریدی چون کیفیتش بهتر بود

و این باعث شد کارگاه ها و کارخانجات تولیدی ایران از گردونه رقابت حذف شدند، تعطیل

شدن و اعضای تیم ملی تولیدگنندگان که پدران، برادران و مادران خودمون بودن بیکار و ورشکسته شدن


🔺ما در خریدهامون متعصبانه برخورد نکردیم


🔸الان بحث هایی که تو هر محفل و مجلسی هست اینه که تیم ملی فوتبال ایران

چقدر قوی شده و درسطح قهرمانان جهان بازی میکنه، میدونی چرا؟ چون ازش

حمایت شد همه جوره


🔸 دوست عزیز بسیاری از تولید کنندگان داخلی کیفیت محصولاتشون با برخی

محصولات خارجی واقعا برابری میکنه، فقط به حمایت من و تو نیاز دارن

ما نمیگیم همه خرید های خونت رو ایرانی بخر نه

ولی اون محصولاتی که کیفیتش با مشابه خارجی برابری میکنه و یا فاصله کمی

داره رو متعصبانه برو بگرد، پیدا کن و بخر و به دیگران معرفی کن


🔺روی تیم ملی تولیدکننده کشور خودمون غیرت و تعصب داشته باشیم


📝 حسین دارابی

کمپین گام دوم انقلاب
درباره ما
وبسایت رسمی حوزه شهید فهمیده شهرستان نیشابور در راستا تعامل بهتر در حوزه اینترنتی و گسترش تفکر مقابله به جنگ نرم در فروردین سال 96 اقدام به ایجاد وبگاه رسمی خود نمود
اطلاعات کاربری
اطلاعیه

رهبر کوچک من

my small leader

----------

msl13.irاغاز به کار فعالیت های وبسایت  حوزه شهید فهمیده شهرستان نیشابور

کمپین بزرگ همسنگران

به کمپین اشنایی با همسنگران جنگ نرم بپیوندید و با سایت های فعال در جنگ نرم اشنا شوید

جهت مشاهده کمپین همسنگران اینجا کلیک کنید

کمپین کارفرهنگی


به کمپین ویژه کار فرهنگی مرکز تبادل نظر پیرامون فعالیت در حوزه جنگ نرم بپیوندید جهت مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید

کمپین ایده های کار فرهنگی بشتابید

حمایت های مالی از رهبر کوچک من
کمپین ویژه کنکوری ها بشتابید

دانش اموزان و کنکوری های عزیز به کمپین کنکوری ها در وبسایت رهبر کوچک من بشتابید و از مطالب مفید استفاده کنید

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

سایر رسانه های ما
شبکه های اجتماعی
  
ایده های تشکیلاتی برای مدارس

همراه شما هستیم از وبسایت رهبر کوچک من با بخش ایده های تشکیلاتی که شامل ایده هایی خوبی جهت فعالیت در مدارس به شما پیشنهاد میشود و امیدواریم ایده کوچکی در زمینه فعالیت در مدارس شما باشد

این ایده ها شامل مواردی است در زمینه جذب دانش اموزان و فعالیت های مختلف به مناسبت های مختلف و ایده های فعالیت های مدرسه ای و برون مدرسه ای برای اثر گذاری هرچه بیشتر تشکل شما در مدرسه &

جهت مشاهده ایده ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید

1-ایده های تشکیلاتی ثبت نام و گروه بندی

2-ایده های تشکیلاتی در بخش نشریات

3-ایده های تشکیلاتی در حوزه فضای مجازی

4-ایده های تشکیلاتی در خصوص زدن نمایشگاه

5-ایده های تشکیلاتی در خصوص جوایز

6-ایده های تشکیلاتی برنامه صبحگاهی

7-ایده های تشکیلاتی حلقه ها و جلسات

8-ایده های تشکیلاتی واحد مسابقات

9-ایده های تشکیلاتی تابلو های محیطی

10-ایده های تشکیلاتی تامین بودجه

11-ایده های تشکیلاتی برای ایام محرممنتظر ایده های جدید باشید