loading...

رهبر کوچک من

همراه شما هستیم از رهبر کوچک من بخش اطلاعات عمومی این قسمت کلماتی که با حرف "ژ" شروع می شوند     کلماتی که با حرف "ژ" شروع می شوند ژاژ   (کنگر- سخن یاوه- بیهوده) ژاژک  (لوبیا) ژاکت  (نیم تنه- نیم تنه زنانه) ژاله  (شبنم - قطره شبنم) ژاندارمری  (اداره امنیه) ژاو  ( خالص) ژئولوژیست (زمین شناس) ژئولوژی  (زمین شناسی- معرفه الارض) ژخ  (ناله- بانگ- آواز- حزین) ژرسه  (نوعی پارچه نازک- نیم تنه بافته شده از نخ) ژرف   (گود - عمیق) ژرفا  …

اخرین بیانات رهبری
کمپین گام دوم انقلاب
سال 1398
کمک به سیل زله زدگان

& سلام دوست عزیزم لطفا چند دقیقه وقتتون بده به من ممنون میشم ازت &


میخوام بگم بیاییم از هم وطن های عزیز خودمون که درگیر سیل شدن حمایت کنیم و خب درسته شاید بگی مگه دولت و حکومت نیست و مگه بودجه نیست ؟ شما درست میگی اینا هست اما مطمئن باشید اگه حمایت های خودمون رو با این بهونه ها رها کنیم مطمئن باشید بودجه ها و کمک های دولتی حتی به فرض رسیدن نیز جوابگو این عزیزان نیست پس چه بهتر و زیباتر که ما خودمون به فکر خودمون باشیم و دست تو دست هم وطن هامون بزارین مطمئن باشید نتیجه این خوبی که امروز میکنید رو خواهید دید & به اسونی از طریق کد دستوری زیر مبلغ مورد نظر خودتون رو پرداخت کنید


99#*8877*

m.b بازدید : 29 جمعه 16 فروردين 1398 نظرات ()

همراه شما هستیم از رهبر کوچک من بخش اطلاعات عمومی این قسمت کلماتی که با حرف "ژ" شروع می شوند

 

 

 کلماتی که با حرف "ژ" شروع می شوند

ژاژ   (کنگر- سخن یاوه- بیهوده)

ژاژک  (لوبیا)

ژاکت  (نیم تنه- نیم تنه زنانه)

ژاله  (شبنم - قطره شبنم)

ژاندارمری  (اداره امنیه)

ژاو  ( خالص)

ژئولوژیست (زمین شناس)

ژئولوژی  (زمین شناسی- معرفه الارض)

ژخ  (ناله- بانگ- آواز- حزین)

ژرسه  (نوعی پارچه نازک- نیم تنه بافته شده از نخ)

ژرف   (گود - عمیق)

ژرفا   (گودی - عمق)

ژرف بینی  (غور- تعمق)

ژست  (تیک)

ژغار  (بانگ بلند- نمره- فغان)

ژغند  (آواز مهیب- غرش جانور درنده)

ژفک  (چرک- چرک گوشه چشم)

ژک  (سخن زیر لب)

ژکاره  (لجوج- ستیزه کار- کینه ور)

ژکفر  (شکیبا- صبور- بردبار)

ژکیدن   (سخن گفتن زیر لب از روی خشم و دلتنگی)

ژگور  (بخیل- خسیس - ناکس - سفله)

ژلاتین  (دلمه- سرشم)

ژله  (لرزانک- لرزانک میوه)

ژنده  (پاره- کهنه- فرسوده)

ژنده پوش  (کهنه پوش)

ژنرال  (سپهسالار- سرتیپ- سرلشکر)

ژنرالیسیم   (فرمانده کل در ارتش)

ژنرال انگلیسی دوران پهلوی (ایرون ساید )

ژنرال انگلیسی که از بانیان کودتای سوم اسفند رضا خان بود (آیرون ساید)

ژنرال انگلیسی ملقب به دوک آهنین (ولینگتون)

ژنرال جنگ های انفصال (لی)

ژنرال فرانسوی و قهرمان جنگ جهانی اول (مارشال پتن)

ژنرال کارتاژی (هانیبال)

ژنگ  (زنگ گندم- چین و چروک پوست بدن)

ژنگدان  (زنگوله - جلاجل)

ژنه  (نیش- نیش سوزن)

ژنی  (قریحه- ذوق- نبوغ- استعداد - نابغه- داهیه- فراست)

ژوپن  (دامن کوتاه- پاچین)

ژوپیتر  (ستاره مشتری- رئیس خدایان نزد رومیان و یونانیان)

ژوت  (کنف- گیاه شاهدانه)

ژور  (روزنه- روز- دریچه- شبکه)

ژور دوزی  (دوختن شبکه با دست یا چرخ در پارچه)

ژورنال  (روزنامه- مجله)

ژورنالیست  (روزنامه نگار - روزنامه نویس)

ژورنالیست انگلیسی موسس خبر گزاری رویتر (جوندی رویتر)

ژوری  (هیئت منصفه- هیئت حاکمه)

ژوژه  (خارپشت)

ژول  (چین و چروک- چین و شکنج- ناهمواری- درهم- پریشان)

ژوله  (چکاوک)

ژولی  (قشنگ- خوشکل- زیبا)

ژولیدن  (درهم شدن- پریشان شدن- آشفته شدن)

ژولیده  (آشفته- درهم- شوریده)

ژون  (بت و صنم)

ژی  (آبگیر - تالاب- استخر)

ژیان   (خشم آلود- خشمگین - خشمناک- درنده)

ژیک  (قطره- چکه)

ژیکلور  (سوخت پاش)

ژیلت  (جلیتغه)

ژیمناستیک معروف روسی (نموف)

http://www.bedanimm.loxblog.com

 

نام   معنی   لاتین
ژائير   كسي كه خداوند او را نوراني و زيبا كرده است   zair
ژابير   شراره آتش، سرشك آتشين، نام گياهي است بنام بومادران   zabiz
ژاسمن   گل ياسمن، ژاسمين   zasman
ژاك   با حيله از جاكنده، ريشه كن كننده، يعقوب   zak
ژاكلين   مونث ژاك، از اعلام زنان   zaklin
ژالان   رودي است در روستاهاي جيگران شهرستان كرمانشاهان   zalan
ژاله   شبنم، باران تند، تگرگ   zale
ژان   يحيي، يوحنا، خداداد   zan
ژانت   مونث ژان   zanet
ژرژ   كسيكه مال و ثروت جمع كند   zorz
ژند   زند، نام كتاب زردشت   zand
ژنيك   نابغه، با استعداد، مصغر يوگنياي روسي   zenika
ژوبين   زوبين، نوعي نيزه كوتاه   zubin
ژوپيتر   سياره مشتري، خداي جنگ روميان، خداي رعد و برق، ضامن وفاداري در عهدنامه ها   zupiter
ژورك   پرنده اي سرخ رنگ به اندازه گنجشك   zurak
ژوله   چكاوك   zule
ژوليا   قشنگ، دلربا، خوشگل، نام دختر قيصر ژول سزار، جوليا   zuliya
ژوليت   ژوليا   zuliyet
ژيگس   نام پدر ميرسوس سردار پارسي در عهد هخامنشيان   ziges
ژيلا   از اعلام زنان   zila
ژائير   كسي كه خداوند او را نوراني و زيبا كرده است   zair
ژابير   شراره آتش، سرشك آتشين، نام گياهي است بنام بومادران   zabiz
ژاسمن   گل ياسمن، ژاسمين   zasman
ژاك   با حيله از جاكنده، ريشه كن كننده، يعقوب   zak
ژاكلين   مونث ژاك، از اعلام زنان   zaklin
ژالان   رودي است در روستاهاي جيگران شهرستان كرمانشاهان   zalan
ژاله   شبنم، باران تند، تگرگ   zale
ژان   يحيي، يوحنا، خداداد   zan
ژانت   مونث ژان   zanet
ژرژ   كسيكه مال و ثروت جمع كند   zorz
ژند   زند، نام كتاب زردشت   zand
ژنيك   نابغه، با استعداد، مصغر يوگنياي روسي   zenika
ژوبين   زوبين، نوعي نيزه كوتاه   zubin
ژوپيتر   سياره مشتري، خداي جنگ روميان، خداي رعد و برق، ضامن وفاداري در عهدنامه ها   zupiter
ژورك   پرنده اي سرخ رنگ به اندازه گنجشك   zurak
ژوله   چكاوك   zule
ژوليا   قشنگ، دلربا، خوشگل، نام دختر قيصر ژول سزار، جوليا   zuliya
ژوليت   ژوليا   zuliyet
ژيگس   نام پدر ميرسوس سردار پارسي در عهد هخامنشيان   ziges
ژيلا   از اعلام زنان

https://rasekhoon.net

 

ژائير
كسي كه خداوند او را نوراني و زيبا كرده است
zair
 
ژابير
شراره آتش، سرشك آتشين، نام گياهي است بنام بومادران
zabiz
 
ژاسمن
گل ياسمن، ژاسمين
zasman
 
ژاك
با حيله از جاكنده، ريشه كن كننده، يعقوب
zak
 
ژاكلين
مونث ژاك، از اعلام زنان
zaklin
 
ژالان
رودي است در روستاهاي جيگران شهرستان كرمانشاهان
zalan
 
ژاله
شبنم، باران تند، تگرگ
zale
 
ژان
يحيي، يوحنا، خداداد
zan
 
ژانت
مونث ژان
zanet
 
ژرژ
كسيكه مال و ثروت جمع كند
zorz
 
ژند
زند، نام كتاب زردشت
zand
 
ژنيك
نابغه، با استعداد، مصغر يوگنياي روسي
zenika
 
ژوبين
زوبين، نوعي نيزه كوتاه
zubin
 
ژوپيتر
سياره مشتري، خداي جنگ روميان، خداي رعد و برق، ضامن وفاداري در عهدنامه ها
zupiter
 
ژورك
پرنده اي سرخ رنگ به اندازه گنجشك
zurak
 
ژوله
چكاوك
zule
 
ژوليا
قشنگ، دلربا، خوشگل، نام دختر قيصر ژول سزار، جوليا
zuliya
 
ژوليت
ژوليا
zuliyet
 
ژيگس
نام پدر ميرسوس سردار پارسي در عهد هخامنشيان
ziges
 
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
هزینه تسیلم شدن


توجه توجه
توجه توجه متن زیر رو نخوندی اینجا رو ترک نکن


 فوتبال ایران اسپانیا رو دیدی؟


یه ایرانی میتونی پیداکنی بگه چون اسپانیا قهرمان جهانه و بهترین و با کیفیت ترین

بازیکنهای دنیا رو داره من طرفدارشم؟

چون بازیکن های محبوب رئال و بارسلون تو اسپانیا بازی میکنن تشویقش میکنم و

دوست دارم ایران رو ببره؟

محاله یه ایرانی پیدا کنی اینطوری بگه


🔸حتی طرفدار معمولی هم نمیتونی پیدا کنی، همه متعصبانه و غیرتمندانه طرفدار

ایران بودن، بعضی جاهای بازی داد می زدن، حرص میخوردن و رگ گردنشون میزد بیرون،

اصلا غیرت و تعصب رو می شد تو همه مردم دید


🔸ولی الان میخوام یه واقعیتی رو بهت بگم

خیلی وقت ها بوده تیم ایران با یه تیم خارجی بازی کرده ولی تو و خیلیای دیگه چون

تیم خارجی قوی تر بود طرفدارش بودید

حمایتش کردید، تشویقش کردید، وقتی به ایران گل زد پریدید بالا

وقتی ایران حذف شد اصلا عین خیالتون هم نبود


⁉️میدونی کجا رو میگم؟

یکی دوبار نبوده، خیلی اتفاق افتاده برا هممون


🔸 مثلا وقتی تیم تولید کنندگان پارچه و لباس ایرانی با تیم تولید کنندگان ترکیه باهم

رقابت داشتن، و هر کدوم که ازش بیشتر خرید می شد برنده می شد و تو رفتی جنس

تُرک خریدی چون کیفیتش بهتر بود

و این باعث شد کارگاه ها و کارخانجات تولیدی ایران از گردونه رقابت حذف شدند، تعطیل

شدن و اعضای تیم ملی تولیدگنندگان که پدران، برادران و مادران خودمون بودن بیکار و ورشکسته شدن


🔺ما در خریدهامون متعصبانه برخورد نکردیم


🔸الان بحث هایی که تو هر محفل و مجلسی هست اینه که تیم ملی فوتبال ایران

چقدر قوی شده و درسطح قهرمانان جهان بازی میکنه، میدونی چرا؟ چون ازش

حمایت شد همه جوره


🔸 دوست عزیز بسیاری از تولید کنندگان داخلی کیفیت محصولاتشون با برخی

محصولات خارجی واقعا برابری میکنه، فقط به حمایت من و تو نیاز دارن

ما نمیگیم همه خرید های خونت رو ایرانی بخر نه

ولی اون محصولاتی که کیفیتش با مشابه خارجی برابری میکنه و یا فاصله کمی

داره رو متعصبانه برو بگرد، پیدا کن و بخر و به دیگران معرفی کن


🔺روی تیم ملی تولیدکننده کشور خودمون غیرت و تعصب داشته باشیم


📝 حسین دارابی

کمپین گام دوم انقلاب
درباره ما
وبسایت رسمی حوزه شهید فهمیده شهرستان نیشابور در راستا تعامل بهتر در حوزه اینترنتی و گسترش تفکر مقابله به جنگ نرم در فروردین سال 96 اقدام به ایجاد وبگاه رسمی خود نمود
اطلاعات کاربری
اطلاعیه

رهبر کوچک من

my small leader

----------

msl13.irاغاز به کار فعالیت های وبسایت  حوزه شهید فهمیده شهرستان نیشابور

کمپین بزرگ همسنگران

به کمپین اشنایی با همسنگران جنگ نرم بپیوندید و با سایت های فعال در جنگ نرم اشنا شوید

جهت مشاهده کمپین همسنگران اینجا کلیک کنید

کمپین کارفرهنگی


به کمپین ویژه کار فرهنگی مرکز تبادل نظر پیرامون فعالیت در حوزه جنگ نرم بپیوندید جهت مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید

کمپین ایده های کار فرهنگی بشتابید

حمایت های مالی از رهبر کوچک من
کمپین ویژه کنکوری ها بشتابید

دانش اموزان و کنکوری های عزیز به کمپین کنکوری ها در وبسایت رهبر کوچک من بشتابید و از مطالب مفید استفاده کنید

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

سایر رسانه های ما
شبکه های اجتماعی
  
ایده های تشکیلاتی برای مدارس

همراه شما هستیم از وبسایت رهبر کوچک من با بخش ایده های تشکیلاتی که شامل ایده هایی خوبی جهت فعالیت در مدارس به شما پیشنهاد میشود و امیدواریم ایده کوچکی در زمینه فعالیت در مدارس شما باشد

این ایده ها شامل مواردی است در زمینه جذب دانش اموزان و فعالیت های مختلف به مناسبت های مختلف و ایده های فعالیت های مدرسه ای و برون مدرسه ای برای اثر گذاری هرچه بیشتر تشکل شما در مدرسه &

جهت مشاهده ایده ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید

1-ایده های تشکیلاتی ثبت نام و گروه بندی

2-ایده های تشکیلاتی در بخش نشریات

3-ایده های تشکیلاتی در حوزه فضای مجازی

4-ایده های تشکیلاتی در خصوص زدن نمایشگاه

5-ایده های تشکیلاتی در خصوص جوایز

6-ایده های تشکیلاتی برنامه صبحگاهی

7-ایده های تشکیلاتی حلقه ها و جلسات

8-ایده های تشکیلاتی واحد مسابقات

9-ایده های تشکیلاتی تابلو های محیطی

10-ایده های تشکیلاتی تامین بودجه

11-ایده های تشکیلاتی برای ایام محرممنتظر ایده های جدید باشید